Đại Tiếu Giang Hồ (大笑江湖) - Tiểu Thẩm Dương

headset 202,680  cloud_download 10,324

Đại Tiếu Giang Hồ (大笑江湖)

Đóng góp: nhoxtix

Tay ta cầm Lưu Tinh Loan Nguyệt đao.
我 手 拿 流 星 弯 月 刀
wǒ shǒu ná liú xīng wān yuè dāo

Hô vang khẩu hiệu
喊 着 响 亮 的 口 号
hǎn zhe xiǎng liàng de kǒu hào

Người nào ở phía trước mau báo danh đi.
前 方 何 人 报 上 名 儿
qián fāng hé rén bào shàng míng ér

Có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy.
有 能 耐 你 别 跑
yǒu néng nài nǐ bié pǎo

Ta cả đời đao thương chinh chiến trên lưng ngựa.
我 一 生 戎 马 刀 上 飘
wǒ yī shēng róng mǎ dāo shàng piāo

Đã từng gặp biết bao anh hùng phải cúi đầu trước hồng nhan.
见 过 英 雄 弯 下 小 蛮 腰
jiàn guò yīng xióng wān xià xiǎo mán yāo

Vượt nóc băng tường có thể bay thật cao.
飞 檐 走 壁 能 飞 多 高
fēi yán zǒu bì néng fēi duō gāo

Ta ngồi thuyền luyện thuỷ thượng phân.
我 坐 船 练 习 水 上 漂
wǒ zuò chuán liàn xí shuǐ shàng piāo

A ~~~~~ trong rừng rất có rất nhiều chim.
啊~~~~~林 子 大 有 好 多 的 鸟
a lín zi dà yǒu hǎo duō de niǎo

A ~~~~~ làm chuyện tốt không được để cho người khác biết.
啊~~~~~做 好 事 不 让 人 知 道
a zuò hǎo shì bù ràng rén zhī dào

A ~~~~~ thị thị phi phi thật khiến cho người ta phiền não.
啊~~~~~是 是 非 非 惹 人 恼
a shì shì fēi fēi rě rén nǎo

A ~~~~~ a ~~~~~~a ~~~~~~a ~~~~~~a ~~~~~~.
啊~~~~~啊~~~~~~啊~~~~~~啊~~~~~~啊~~~~~~

Giang hồ cứ cuộn sóng lớn dào dạt.
江 和 湖 波 浪 滔 滔
jiāng hé hú bō làng tāo tāo

Nhìn xem ta lang bạt tiêu dao biết bao.
看 我 浪 迹 多 逍 遥
kàn wǒ làng jī duō xiāo yáo

Ai khó chịu nhất thì người đó tự biết.
谁 最 难 受 谁 知 道
shéi zuì nán shòu shéi zhī dào

Thiên hạ đệ nhị cũng được rồi.
天 下 第 二 也 挺 好
tiān xià dì èr yě tǐng hǎo

Mưa với gió tới vừa đúng lúc.
风 和 雨 来 的 刚 好
fēng hé yǔ lái de gāng hǎo

Ai võ công cao được bằng ta?
谁 比 我 的 武 功 高
shéi bǐ wǒ de wǔ gōng gāo

Cười lớn một tiếng đất rung núi chuyển.
大 笑 一 声 地 动 山 摇
dà xiào yī shēng dì dòng shān yáo

Giang hồ nguy hiểm mau trốn thôi.
江 湖 危 险 快 点 跑
jiāng hú wēi xiǎn kuài diǎn pǎo

Ta cỡi con lừa nhỏ, trên lưng đeo Loan Nguyệt đao.
我 骑 着 小 毛 驴 身 后 背 着 弯 月 刀
wǒ qí zhe xiǎo máo lǘ shēn hòu bèi zhe wān yuè dāo

Hàng Long Thập Bát Chưởng chỉ luyện được có chiêu thứ nhất.
降 龙 十 八 掌 只 练 会 第 一 招
xiáng lóng shí bā zhǎng zhī liàn huì dì yī zhāo

Đánh được thì ta đánh, đánh không lại thì ta bỏ chạy.
打 的 过 就 打 打 不 过 咱 就 跑
dǎ de guò jiù dǎ dǎ bú guò zán jiù pǎo

Võ lâm tranh đấu thị thị phi phi ân ân oán oán từ lâu lắm rồi.
武 林 争 斗 是 是 非 非 恩 恩 怨 怨 怨 何 时 了
wǔ lín zhēng dòu shì shì fēi fēi ēn ēn yuàn yuàn yuàn hé shí le

Hôm qua ta bối phận còn tương đối thấp, giờ thì đã báo danh thượng đạo rồi.
咱 辈 分 比 较 小 昨 天 刚 报 名 上 道
zán bèi fèn bǐ jiào xiǎo zuó tiān gāng bào míng shàng dào

Các lộ anh hùng hào kiệt không có chuyện gì thì đừng có tới làm phiền ta.
各 路 英 雄 豪 杰 没 事 别 和 我 瞎 闹
gè lù yīng xióng háo jié méi shì bié hé wǒ xiā nào

Nếu như ngươi nhận thua thì ta liền về nhà đánh một giấc.
如 果 你 认 输 我 就 回 家 睡 大 觉
rú guǒ nǐ rèn shū wǒ jiù huí jiā shuì dà jué

Mẹ ta nói thắng thua đừng quá để tâm, vui vẻ mới là quan trọng.
俺 娘 说 输 赢 不 要 紧 开 心 才 重 要
ǎn niáng shuō shū yíng bú yào jǐn kāi xīn cái zhòng yào

Tay ta cầm Lưu Tinh Loan Nguyệt đao.
我 手 拿 流 星 弯 月 刀
wǒ shǒu ná liú xīng wān yuè dāo

Hô vang khẩu hiệu
喊 着 响 亮 的 口 号
hǎn zhe xiǎng liàng de kǒu hào

Người nào ở phía trước mau báo danh đi.
前 方 何 人 报 上 名 儿
qián fāng hé rén bào shàng míng ér

Có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy.
有 能 耐 你 别 跑
yǒu néng nài nǐ bié pǎo

Ta cả đời đao thương chinh chiến trên lưng ngựa.
我 一 生 戎 马 刀 上 飘
wǒ yī shēng róng mǎ dāo shàng piāo

Đã từng gặp biết bao anh hùng phải cúi đầu trước hồng nhan.
见 过 英 雄 弯 下 小 蛮 腰
jiàn guò yīng xióng wān xià xiǎo mán yāo

Vượt nóc băng tường có thể bay thật cao.
飞 檐 走 壁 能 飞 多 高
fēi yán zǒu bì néng fēi duō gāo

Ta ngồi thuyền luyện thuỷ thượng phân.
我 坐 船 练 习 水 上 漂
wǒ zuò chuán liàn xí shuǐ shàng piāo

A ~~~~~ trong rừng rất có rất nhiều chim.
啊~~~~~林 子 大 有 好 多 的 鸟
a lín zi dà yǒu hǎo duō de niǎo

A ~~~~~ làm chuyện tốt không được để cho người khác biết.
啊~~~~~做 好 事 不 让 人 知 道
a zuò hǎo shì bù ràng rén zhī dào

A ~~~~~ thị thị phi phi thật khiến cho người ta phiền não.
啊~~~~~是 是 非 非 惹 人 恼
a shì shì fēi fēi rě rén nǎo

A ~~~~~ a ~~~~~~a ~~~~~~a ~~~~~~a ~~~~~~.
啊~~~~~啊~~~~~~啊~~~~~~啊~~~~~~啊~~~~~~

Giang hồ cứ cuộn sóng lớn dào dạt.
江 和 湖 波 浪 滔 滔
jiāng hé hú bō làng tāo tāo

Nhìn xem ta lang bạt tiêu dao biết bao.
看 我 浪 迹 多 逍 遥
kàn wǒ làng jī duō xiāo yáo

Ai khó chịu nhất thì người đó tự biết.
谁 最 难 受 谁 知 道
shéi zuì nán shòu shéi zhī dào

Thiên hạ đệ nhị cũng được rồi.
天 下 第 二 也 挺 好
tiān xià dì èr yě tǐng hǎo

Mưa với gió tới vừa đúng lúc.
风 和 雨 来 的 刚 好
fēng hé yǔ lái de gāng hǎo

Ai võ công cao được bằng ta?
谁 比 我 的 武 功 高
shéi bǐ wǒ de wǔ gōng gāo

Cười lớn một tiếng đất rung núi chuyển.
大 笑 一 声 地 动 山 摇
dà xiào yī shēng dì dòng shān yáo

Giang hồ nguy hiểm mau trốn thôi.
江 湖 危 险 快 点 跑
jiāng hú wēi xiǎn kuài diǎn pǎo

Giang hồ cứ cuộn sóng lớn dào dạt.
江 和 湖 波 浪 滔 滔
jiāng hé hú bō làng tāo tāo

Nhìn xem ta lang bạt tiêu dao biết bao.
看 我 浪 迹 多 逍 遥
kàn wǒ làng jī duō xiāo yáo

Ai khó chịu nhất thì người đó tự biết.
谁 最 难 受 谁 知 道
shéi zuì nán shòu shéi zhī dào

Thiên hạ đệ nhị cũng được rồi.
天 下 第 二 也 挺 好
tiān xià dì èr yě tǐng hǎo

Mưa với gió tới vừa đúng lúc.
风 和 雨 来 的 刚 好
fēng hé yǔ lái de gāng hǎo

Ai võ công cao được bằng ta?
谁 比 我 的 武 功 高
shéi bǐ wǒ de wǔ gōng gāo

Cười lớn một tiếng đất rung núi chuyển.
大 笑 一 声 地 动 山 摇
dà xiào yī shēng dì dòng shān yáo

Giang hồ nguy hiểm mau trốn thôi.
江 湖 危 险 快 点 跑
jiāng hú wēi xiǎn kuài diǎn pǎo

Giang hồ cứ cuộn sóng lớn dào dạt.
江 和 湖 波 浪 滔 滔
jiāng hé hú bō làng tāo tāo

Nhìn xem ta lang bạt tiêu dao biết bao.
看 我 浪 迹 多 逍 遥
kàn wǒ làng jī duō xiāo yáo

Ai khó chịu nhất thì người đó tự biết.
谁 最 难 受 谁 知 道
shéi zuì nán shòu shéi zhī dào

Thiên hạ đệ nhị cũng được rồi.
天 下 第 二 也 挺 好
tiān xià dì èr yě tǐng hǎo

Mưa với gió tới vừa đúng lúc.
风 和 雨 来 的 刚 好
fēng hé yǔ lái de gāng hǎo

Ai võ công cao được bằng ta?
谁 比 我 的 武 功 高
shéi bǐ wǒ de wǔ gōng gāo

Cười lớn một tiếng đất rung núi chuyển.
大 笑 一 声 地 动 山 摇
dà xiào yī shēng dì dòng shān yáo

Giang hồ nguy hiểm mau trốn thôi.
江 湖 危 险 快 点 跑
jiāng hú wēi xiǎn kuài diǎn pǎo

Giang hồ nguy hiểm mau trốn thôi.
江 湖 危 险 快 点 跑
jiāng hú wēi xiǎn kuài diǎn pǎo

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát Đại Tiếu Giang Hồ (大笑江湖) về máy:

Thêm bài hát Đại Tiếu Giang Hồ (大笑江湖) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 8  comment

Gợi ý