Dream Launch (梦想发射计划) - WayV

headset 6,093  cloud_download 412

Dream Launch (梦想发射计划)

Đóng góp: maximus

Yeah let's go
Yǔzhòu zuǒyòu bǎidòng
Wǒ hái zàixué zhǎngkòng
Bǎ mèngxiǎng fāshè zhítōng yáoyuǎn wài tàikōng
Nǎpà wǒ shīle zhòng
Liǎn shàng yěyǒu xiàoróng
Děng mèngxiǎng fāshè jiāsù gèng jiējìn chénggōng
Oh yeah yeah
Wǒ wúshēng nàhǎn huáxiáng de yūn xuàn gǎn
Xīn dōu kuài bèng chūláile tóufǎ yě bèi chuī luàn
Shénme jiào Counting down now four three two one
Wǒ yǒngwǎngzhíqián
Dàn qíshí wǒ yě láibují zhuǎnwān
Pà wǒ huì bǎ hángxiàn tú nòng fǎn
Cái yīzhí zhuī bù shàng dìqiú de yùnzhuǎn
Piēkāi suǒyǒu hàipà It's alright so far
Céng yòuzhì de liǎnpáng
Zhèxiē rìzi yǐjīng zhújiàn zhǎng dà
Jiǎrú guāng nián zhī wài de héngxīng
Shǎnshuò yīrán nàme yǒu héngxīn
Měi cì tuījìn dōu suàn zài qiánjìn Ready yeah
Rúguǒ shuō qīngchūn jiùshì yuányīn
Lǐxiǎng de ránliào jiùshì rèqíng
Zhème juédìng ooh baby
Yǔzhòu zuǒyòu bǎidòng
Wǒ hái zàixué zhǎngkòng
Bǎ mèngxiǎng fāshè zhítōng yáoyuǎn wài tàikōng
Nǎpà wǒ shīle zhòng
Liǎn shàng yěyǒu xiàoróng
Děng mèngxiǎng fāshè jiāsù gèng jiējìn chénggōng
Oh yeah yeah
Shénme jiào yǒnggǎn shìfǒu bù jiǎo ruǎn
Shìfǒu wú zhòng zhuàngtài
Bù xiǎoxīn bǎ fāngxiàng gǎn zhuàng fān
Hé shí néng jiàngluò zài shìjiè de dǐngduān
But that's okay cause
Nǐ liǎojiě de wǒ bù gūdān
Rènhé shíhòu yǒu nǐ wèi wǒ zhuàngdǎn
Let's keep up the good work
Lù gèng píngtǎn yeah
Zhǔjiàn zìjǐ biǎodá mùbiāo
Zìjǐ dǐdá xiǎngdào nǎ jiù nǎ
Jiānbǎng shuǎi yī shuǎi
Xiǎng zuò zhǐyǐn fāngxiàng de héngxīng
Nǔlì jiù yào jiābèi yǒu héngxīn
Měi cì tuījìn dōu yào néng qiánjìn Ready yeah
Nǐ wǒ de lántú jiùshì niánqīng
Lǐxiǎng de shèjì gèng liúxiànxíng
Yī yán wéi dìng ooh baby
Yǔzhòu zuǒyòu bǎidòng
Wǒ hái zàixué zhǎngkòng
Bǎ mèngxiǎng fāshè zhítōng yáoyuǎn wài tàikōng
Nǎpà wǒ shīle zhòng
Liǎn shàng yěyǒu xiàoróng
Děng mèngxiǎng fāshè jiāsù gèng jiējìn chénggōng
Oh yeah yeah
Jǐnguǎn xiào wǒ shì zài Dreaming
Are you thinking what I'm thinking
Ruòshì mèng wèihé wǒ jìyì yóu xīn
Cèshì wǒ de néng nàiyòng wǒ quánxīn zītài
Qídài téngkōng yīkè wánchéng wǒ suǒyǒu děngdài
Xiǎng huó zài
Yǔzhòu lǐ fēi
No I should say
Yǔzhòu yě huì gǎndòng
Wǒ wèilái wǒ zhǎngkòng
Bǎ mèngxiǎng fāshè zhítōng yáoyuǎn wài tàikōng
Cóng bù xūdù yī miǎo zhōng
Fēixiáng shí de lěngfēng
Mò bu qù wǒ xiàoróng
Děng mèngxiǎng fāshè jiāsù gèng jiējìn chénggōng
Wǒ cónglái bu zhǎo jièkǒu huǎnchōng
Oh yeah yeah
Here we go here we go fire
Here it goes here it goes higher
Kittle bit higher
Oh oh ay oh oh ay
Just a little bit
Here we go here we go fire
Here it goes here it goes higher
Little bit higher
Oh oh ay oh oh ay
Nǎpà zài děng duōjiǔ

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát Dream Launch (梦想发射计划) về máy:

Thêm bài hát Dream Launch (梦想发射计划) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 0  comment