Promises - Luhan

headset 12,542  cloud_download 1,294

Promises

Đóng góp: thaongan310724

也许
Yěxǔ
Maybe
我的爱不适合现代的规则
Wǒ de ài bù shìhé xiàndài de guīzé
My love is not suited for the rules of modern day
有人说
Yǒurén shuō
People say
青春太短
Qīngchūn tài duǎn
Youth is too short
有感觉就要挥霍
Yǒu gǎnjué jiù yào huīhuò
We should splurge if there are feelings.

并不代表我没有勇气 去说爱你
Bìng bù dàibiǎo wǒ méiyǒu yǒngqì qù shuō ài nǐ
But that does not mean I don't have the courage to say I love you
当我 抱着你在我的怀里
Dāng wǒ bàozhe nǐ zài wǒ de huái lǐ
When I hold you in my arms
我真的不想再分离
Wǒ zhēn de bùxiǎng zài fēnlí
I really don't want to be separated
你相不相信
Nǐ xiāng bù xiāngxìn
Do you believe?

* 爱的温度在继续
Ài de wēndù zài jìxù
The warmth of love continues
一切都还来得及
Yīqiè dōu hái láidéjí
There's still time for everything
慢慢靠近你的心
Màn man kàojìn nǐ de xīn
Slowly inching closer to your heart
读最深处你的秘密
Dú zuìshēn chù nǐ de mìmì
Reading your deepest secret
爱需要时间 才能够被证明
Ài xūyào shíjiān cái nénggòu bèi zhèngmíng
Love needs time in order to be proven
请对我 有信心
Qǐng duì wǒ yǒu xìnxīn
Please have faith in me
I'll promise to you.

你说
Nǐ shuō
You say
害怕夏天还没开始就错过
Hàipà xiàtiān hái méi kāishǐ jiù cuòguò
You're afraid of missing out on summer before it comes
你不知道
Nǐ bù zhīdào
What you don't know
是因为你我的夏天才来到
Shì yīnwèi nǐ wǒ de xiàtiān cái lái dào
My summer arrived because of you.

心疼你昨天流着泪
Xīnténg nǐ zuótiān liúzhe lèi
My heart ache when your tears fell yesterday
在耳边说爱我
Zài ěr biān shuō ài wǒ
As you whispered you love me
当我 抱着你在我的怀里
Dāng wǒ bàozhe nǐ zài wǒ de huái lǐ
When I hold you in my arms
我真的不想再分离
Wǒ zhēn de bùxiǎng zài fēn lí
I really don't want to be separated
别再想太多
Bié zài xiǎng tài duō
Don't think too much into it.

* 爱的温度在继续
Ài de wēndù zài jìxù
The warmth of love continues
一切都还来得及
Yīqiè dōu hái láidéjí
There's still time for everything
慢慢靠近你的心
Màn man kàojìn nǐ de xīn
Slowly inching closer to your heart
读最深处你的秘密
Dú zuìshēn chù nǐ de mìmì
Reading your deepest secret
爱需要时间 才能够被证明
Ài xūyào shíjiān cái nénggòu bèi zhèngmíng
Love needs time in order to be proven
请对我 有信心
Qǐng duì wǒ yǒu xìnxīn
Please have faith in me
I'll promise to you.

用你的喘息来代替叹息
Yòng nǐ de chuǎnxī lái dàitì tànxí
Use your breath to replace my sighs
当我们在一起
Dāng wǒmen zài yīqǐ
When we are together
My love
未来会变得越来越清晰
Wèilái huì biàn dé yuè lái yuè qīngxī
The future is becoming clearer.

This time, I feel so right
真爱值得等待
Zhēn'ài zhídé děngdài
True love is worth the wait
当你不再顾虑
Dāng nǐ bù zài gùlǜ
When you no longer need to worry
Girl I'm gonna promise it to you.

* 爱的温度在继续
Ài de wēndù zài jìxù
The warmth of love continues
一切都还来得及
Yīqiè dōu hái láidéjí
There's still time for everything
慢慢靠近你的心
Màn man kàojìn nǐ de xīn
Slowly inching closer to your heart
读最深处你的秘密
Dú zuìshēn chù nǐ de mìmì
Reading your deepest secret
爱需要时间 才能够被证明
Ài xūyào shíjiān cái nénggòu bèi zhèngmíng
Love needs time in order to be proven
请对我 有信心
Qǐng duì wǒ yǒu xìnxīn
Please have faith in me
I'll promise to you.

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát Promises về máy:

Thêm bài hát Promises vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 0  comment

Gợi ý