So Long! - AKB48 Team SH

headset 424  cloud_download 32

So Long!

Đóng góp: maximus

So long so long so long
Wéixiào de cè liǎn
So long so long so long
Shěbudé gàobié
Shùyè kāishǐ yāo biàn xiānyàn
Jiù yào gàobié dōngmián
Yīnghuā děngdàizhuó tuìbiàn jiànglín zài zhège shìjiè
Děngdài xiāngféng dì nà yītiān
Shì làngmàn de huàmiàn
Xīwàng huì bùduàn mànyán
Zhèngzài zhànfàngzhe jīngyàn
Bēn xiàng yuǎnfāng de lù
Huì yùjiàn gūdú
Suǒyǒu jīnglì de yīqiè
Dōu biàn chéngle yǎnlèi de chéndiàn
Ràng huíyì biàn chéng zuì měihǎo de xiǎngniàn
Zài wèizhī míngtiān
Wǒmen yīrán yīxīn xiàng qián
Dāng jiùsuàn zài yáoyuǎn
Dāng jiùsuàn shì màoxiǎn
Táitóu néng kànjiàn wǒmen zhī jiān fánxīng diǎndiǎn
Céngjīng bēnpǎo zài cāochǎng shàng bù tíng de shǎnxiàn
Bǎ suǒyǒu shíguāng dōu xiěchéng měilì de shīpiān
My friend
Xūyào wēnróu de yǒngbào
ānwèi jǐnzhāng hé dǎnqiè
Zěnyàng cáinéng biàn jiānjué
Bù ràng yǎnlèi fēnjiě
Gǎnshòu yángguāng zhàoshè de yàoyǎn
Sǎluò zài qīng sè de liǎn
Měi cì zhànfàng de xiàoróng
Dōu shì yǒnggǎnle yīdiǎn
Shíguāng hǎoxiàng nàozhōng tíxǐngzhe shíjiān
Liú xiàle suǒyǒu de jiǎoyìn
Shì wǒmen dì měihǎo xiǎngniàn
Ràng huíyì fāxiàn měilì de shùnjiān
Wǒ kěyǐ kànjiàn nà yīpiàn kuānguǎng de lántiān
Kǔ là hé suān tián měi yīgè shùnjiān
Dōu fǎngfú huì biàn chéng yī zhǒng xìngfú de yǒngyuǎn
Jíshǐ wǒmen zuìhòu huì qùxiàng bùtóng de liǎngbiān
Zhǐyào kāishǐ huì xiǎngqǐle nǐ jiù xiàng zài shēnbiān
Best friend
Kàn nàxiē yīnghuā
Huì túrán dài lái yī zhǒng shānggǎn de gǎnjué
Shùnjiān shèngkāi mànyán
Shùnjiān huì diāoxiè
Shǒuwàng mèng de chuāng biān
Yǒuyī zhòng wánměi wú xié
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalala
Lalalalalalala
Ràng huíyì biàn chéng zuì měihǎo de xiǎngniàn
Zài wèizhī míngtiān wǒmen yīrán yīxīn xiàng qián
Dāng jiùsuàn zài yáoyuǎn
Dāng jiùsuàn shì màoxiǎn
Táitóu néng kànjiàn
Wǒmen zhī jiān fánxīng diǎndiǎn
Céngjīng bēnpǎo zài cāochǎng shàng bù tíng de shǎnxiàn
Bǎ suǒyǒu shíguāng dōu xiěchéng měilì de shīpiān
My friend
Lalalalala lalalalala
So long
Lalalalala lalalalalalalala
Lalalalala lalalalala
Lalalalala lalalalalalalala
Rúguǒ zài mǒu nián mǒu tiān wǒ de hūnlǐ shíjiān
Yīdìng yào yǒu nǐ péizhe wǒ xìngfú dào yǒngyuǎn
My friend

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát So Long! về máy:

Thêm bài hát So Long! vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 0  comment